Konferencja „Nauka – nie urojenia” podczas Dni Ateizmu 2023

💡 W dniach 31.03 – 01.04.2023 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Nauka – nie urojenia” zorganizowana z okazji „Dni ateizmu 2023” zorganizowanych przez Fundację im. Kazimierza Łyszczyńskiego w partnerstwie z Fundacją Wolność od Religii.

Fundacja Teraz Nauka miała ogromny przywilej i przyjemność współorganizowania tego wydarzenia, oferując wsparcie techniczne i merytoryczne podczas konferencji.

Gościem wyjątkowym był profesor Richard Dawkins należący do ścisłej czołówki najwybitniejszych żyjących naukowców, nie tylko ze względu na jego osiągnięcia w obszarze biologii ewolucyjnej, ale przede wszystkim w propagowaniu naukowego światopoglądu.

Na uwagę zasługuje fakt, że Richard Dawkins wielokrotnie już był zapraszany do Polski, ale do tej pory konsekwentnie odmawiał. Jednak tym razem, w obliczu wydarzeń, które miały ostatnio miejsce w naszym kraju, a także dzięki nieustępliwości Niny Sankari wiceprezeski Fundacji im Kazimierza Łyszczyńskiego, zdecydował się przylecieć do Warszawy. Z jego komentarzy wynika, że wcale nie żałował tej decyzji.

🧐 Otwierający konferencję wykład pt. „Darwin w genach – ślady ewolucji w genomie” poprowadzony przez profesora Pawła Golika z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego został pozytywnie odebrany przez samego profesora Dawkinsa, który podkreślił w jak bardzo przystępny sposób przedstawione zostały w wykładzie niełatwe zagadnienia z biologii ewolucyjnej.

👍Program konferencji był po brzegi wypełniony ciekawymi pozycjami, z których każda dotykała aktualnego i ważnego problemu naszych czasów. Dla przykładu w panelu „Nauka jako źródło wiedzy vs. poglądy nienaukowe, pseudonaukowe” prof. Ewa Bartnik, dr Tomasz Witkowski, Sami Abdallah (Liban) wraz z profesorem Konradem Talmontem-Kaminskim dyskutowali o zmianach jakie miały miejsce w odbiorze i rozumieniu otaczającego nas świata na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Tematem przewodnim był fenomen popularności teorii spiskowych i rozkwitu pseudonauki oraz rola, jakie media społecznościowe odegrały w tym procesie.

👍Maciej Podgórski, prezes Fundacji Teraz Nauka, poprowadził panel pt. „Edukacja – nie indoktrynacja”, podczas którego Rafał Betlejewski, Shirajum Erin (Bangladesz), Lech Mazurek i Christian Kobluk podzielili się swoimi historiami i opiniami na temat roli edukacji w kształtowaniu światopoglądu, zgubnych w skutkach efektów indoktrynacji szkolnej i pozaszkolnej, a także pomysłami na to, jak unikać indoktrynacji w procesie kształtowania młodych umysłów, jak i w codziennym życiu.

🤸Konferencja zakończyła się bankietem, podczas którego profesor Richard Dawkins otrzymał nagrodę ateisty wszech czasów za jego historyczny wkład w walkę z obskurantyzmem i osiągnięcia w szerzeniu światopoglądu opartego na nauce na całym świecie. Chwilę później uczestnicy bankietu wspólnie odśpiewali „Sto lat”, aby uczcić urodziny profesora, które przypadły kilka dni wcześniej.

❤️ Fundacja Teraz Nauka dziękuje Ateistyczna Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego i Fundacja Wolność od Religii za możliwość wsparcia i wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu. Jednocześnie gorąco zapraszamy na przyszłe edycje w nadchodzących latach.