Konkurs literacki „Mój kościół”

Konkurs literacki organizowany przez Wydawnictwo Stapis przy współpracy z Fundacją im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Fundacją Teraz Nauka, Fundacją Wolność od Religii oraz Tygodnikiem „Fakty po mitach”

Preambuła

W krajach Europy Zachodniej coraz częściej puste kościoły zamienia się w obiekty społecznie użyteczne; świetlice, biblioteki, domy kultury, muzea, kina, teatry, sale gimnastyczne, baseny, restauracje, dyskoteki piwiarnie czy domy mieszkalne.

Wobec dynamicznie postępującej laicyzacji w naszej ojczyźnie i u nas już niebawem dojdzie do takiej sytuacji. Kościołów (w sensie budynków) mamy ponad 10 000 i już niedługo wiele z nich opustoszeje, a Kościół (w sensie instytucji) zmuszony będzie się ich pozbywać.

Od uczestników Konkursu oczekujemy przedstawienia swojego pomysłu na MÓJ KOŚCIÓŁ. Czego brakuje w Twojej okolicy, na Twojej wsi, w miasteczku, dzielnicy i na co najlepiej będzie przeznaczyć budynek kościoła, gdy ten będzie już sprzedany bądź przekazany gminie? Jak najlepiej wykorzystać te – często imponujące gabarytami czy architektonicznie – budynki? W polskiej specyfice katolicyzmu warto nie zapomnieć o olbrzymich plebaniach (czasem większych od świątyń).

Czekamy na Wasze teksty dotyczące konkretnych kościołów. Forma literacka obojętna, to może być np.: opowiadanie, nowela, tekst  s-f, esej, reportaż, komiks, dwunastozgłoskowiec czy wręcz dramat. Treść musi być opatrzona zdjęciem omawianego budynku, może być uzupełniona innymi zdjęciami, rysunkami, projektami. Można puścić wodze fantazji, włączyć do fabuły nieuchronnie już powstałą i rozwijającą się Sztuczną Inteligencję.

Najciekawsze teksty zostaną nagrodzone i opublikujemy je w antologii CO ZROBIĆ Z MOIM KOŚCIOŁEM w Polsce XXI wieku.

Czekamy na Wasze prace.

Regulamin

Postanowienia ogólne:

 1. Adres Organizatora Konkursu literackiego (w dalszej treści dokumentu nazywanego Konkursem): Wydawnictwo Stapis, ul. Floriana 2a, 40-288 Katowice, adres mailowy: redakcja@stapis.com.pl.

Zasady konkursu

 1. Konkurs polega na literackim (w dowolnej formie) rozwinięciu pomysłu na wykorzystanie znanego budynku kościoła i plebanii, gdy opustoszeją z powodu laicyzacji polskiego społeczeństwa.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia, a kończy 31.10.2023 r
 3. Ogłoszenie werdyktu jury oraz rozdanie nagród odbędzie się podczas Dni Ateizmu w Warszawie wiosną 2024 roku – precyzyjna data i miejsce będą podane później.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Praca przesłana na konkurs musi stanowić oryginalną, autorską twórczość, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
 2. Objętość pracy nie powinna przekraczać 30000 znaków (wraz ze spacjami).
 3. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem należy przesyłać na adres mailowy: redakcja@stapis.com.pl
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wydawnictwa Stapis, ani członkowie rodzin osób zasiadających w jury.

Jury i nagrody

 1. Jury konkursu stanowią: przedstawiciele organizatorów Konkursu – skład osobowy Jury będzie podany później.
 2. W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne o wartości: 1. miejsce – 1000 zł; 2. miejsce – 800 zł i 3. Miejsce – 500 zł. Oprócz nagród pieniężnych uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania.
 4. Decyzja jury o wyborze laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 5. W przypadku powstania odpowiedniej ilości prac o wysokiej wartości literackiej możliwe jest wydanie ich w formie antologii.

Inne

 1. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z:
 • wyrażeniem zgody na udział w konkursie;
 • nieodpłatnym przekazaniem organizatorowi praw autorskich i majątkowych do nadesłanej pracy;
 • akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu;
 • wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych uczestnika przez organizatora na potrzeby konkursu;
 • oświadczeniem, że nadesłana praca została napisana wyłącznie przez autora wymienionego w zgłoszeniu i w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich;
 1. W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów publikowanych prac, a także do publikacji ich fragmentów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania konkursu, jeżeli ilość nadesłanych prac będzie mniejsza niż dziesięć lub w sytuacji, gdy nadesłane prace nie będą spełniać określonych w regulaminie warunków.